maritieme taverne de Zeegeuzen in Oostende

Zeilen

argo-sailing

www.argo-sailing.be

U kan meezeilen met de Argo mits reservatie.
www.argo-sailing.be

Vraag inlichtingen in de Zeegeuzen.
Via gsm: +32 (0)475 70 77 22
via mail: michel@argo-sailing.be